System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania PomocyUwaga: Z powodu awarii technicznej występują przejściowe trudności z logowaniem się do aplikacji SHRIMP.
Nieprzesłanie z tego powodu, w wymaganym 7-dniowym terminie, sprawozdania o udzielonej pomocy można uznać za usprawiedliwione.
Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii.


Wejście do systemu SHRiMP Online (wymagana Java)

Instrukcja użytkowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA  ze względów bezpieczeństwa czas nieaktywnej pracy z systemem SHRiMP jest  ograniczony do 30 MINUT.

Wszystkie dane, które nie zostały zapisane do tego momentu, zostaną utracone.