System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania PomocyWejście do systemu SHRiMP Online

Instrukcja użytkowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA  ze względów bezpieczeństwa czas nieaktywnej pracy z systemem SHRiMP jest  ograniczony do 30 MINUT.

Wszystkie dane, które nie zostały zapisane do tego momentu, zostaną utracone.