Proszę skorzystać z instrukcji korzystania z systemu Shrimp, zamieszczonej na stronie www.uokik.gov.pl